Přeskočit na hlavní obsah

Formáty e-knih

Jak jsem psal v článku o historii e-knih, po původní roztříštěnosti, vykrystalovaly určité standardy pro distribuci a čtení e-knih. Když se podíváte na e-shopy, většina knih je současně ke stažení ve formátech EPUB, MOBI a PDF (níže zmíním však i další).

EPUB

EPUB je jednoznačně nejrozšířenější e-knižní formát. Jedná se o otevřený formát vytvořen sdružením International Digital Publishing Forum (sdružuje přes 300 subjektů od vydavatelů po výrobce - http://idpf.org/). Je založen na jazyku XHML a jeho čtení podporují prakticky všechny čtecí zařízení a aplikace, s výjimkou Amazon Kindle.

MOBI

Formát MOBI Je založen na standardu Open eBook a XHTML vyvinutý a prosazovaný společností Amazon. Právě díky firmě Amazon a rozšíření jejich čteček značky Kindle je MOBI druhým standardem, ve kterém vydavatelé distribují své e-knihy. Formát MOBI v omezené míře podporují i některá jiná zařízení.

PDF

Na rozdíl od výše uvedených formátů, není PDF vyvinuto speciálně pro e-knihy, z čehož plyne jeho základní nevýhoda a to uživatelsky nepřizpůsobitelného vzhledu.

Tento formát uvedla na trh společnost Adobe a jeho hlavní předností je praktická nezávislost na platformě. Původním určením formátu PDF bylo uchovávání souborů pro tisk, u nichž bylo důležité zachovávat podobu stránek přesně takovou, jak ji navrhl tvůrce dokumentu. A to je právě vlastnost, která jde proti pohodlí čtení e-knih - čtenář si na svém zařízení nemůže přizpůsobit vzhled, jsou časté problémy se zalamováním řádků podle velikosti displeje a čtení těchto souborů je nepohodlné a mnohdy obtížné.

Přestože se snaží vydavatelé čtenářům ulehčit čtení vytvářením menších formátů (označováno též PDF pro čtečky), zájem o e-knihy v PDF klesá a je záležitostí spíše čtenářů, kteří nevlastní žádné čtecí zařízení pro standardizované formáty e-knih. Pro některé knihy (odborné s větším množství poznámek, diagramů, obrázků, vzorců) však může být jediným formátem, kde si kniha zachová určitou přehlednost.

Díky snadné tvorbě a lenosti tvůrců přežívá PDF také díky neoficiálním distribucím - právě pdf je častým formátem e-knih, které používají autoři různých produktů jako "dárek zdarma" výměnou za kontakt, na který následně útočí nabídkami svých služeb.

EBOOK2

Jde o jakýsi hybrid mezi soubory EPUB a PDF. Formát vyvinula firma Apple a používá jej ve svých aplikacích iBooks na Mac a iPad. Vzhledem k tomu, že se s tímto formátem jinde nesetkáte, je jeho rozšíření ve hvězdách. Síla firmy Apple je však nesporná, což už v minulosti několikrát dokázala.

DOC, TXT, HTML a další

Ač pod definici e-knihy spadají i další formáty a čtecí zařízení je často podporují, nejedná se o standardizované řešení a jejich tvorba se týká spíše neoficiálních kanálů. Různé formáty nesou i určitá omezení pro vkládání multimediálních souborů a formátování obsahu.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vydání e-knihy nakladatelem

Pokud jako autor máte rukopis, který byste rád vydal, máte několik možností. Rozhodnutí, kterou cestou se vydat závisí na tom, jaký jsem sám obchodník, kolik knih plánujete prodat a dalších faktorech. V tomto článku si povíme o možnosti vydání přes nakladatele. Poznámka: rukopis Slovem "rukopis" se v souvislosti s nakladatelskou praxí označuje text odevzdaný nakladateli za účelem přípravy publikace. V minulosti byl psán ručně nebo na psacím stroji a odtud pramení toto označení, ač v současnosti je standardně dodáván ve formě textového souboru. S rozvojem e-knih se autorům ulehčují prakticky všechny možné cesty, jelikož náklady oproti tištěným knihám jsou menší a tedy s vydáním se méně riskuje. Na druhou stanu snáze kniha zapadne v množství vydaných knih. Níže trochu nastíním některé možné cesty, jak dostat knihu "do světa". Výhody spolupráce s nakladatelstvím Autor chce hlavně psát a okolní činnosti jsou pro něj často zdržující a zatěžující. To je hlavní dů

Struktura XHTML + základní tagy

Struktura XHTML dokumentu má základní rozdělení na dvě části - hlavička dokumentu ( head ) a tělo ( body ) dokumentu. V hlavičce jsou informace o stránce, kódování, odkazy na css styly či titulek. V těle je pak zobrazovaný obsah, který se skládá z několika dílčích částí (nadpisy, odstavce, tabulky a další). Dokument XHTML může mít následující skladbu: <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <link href="../Styles/styl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <title>Titulek stránky</title> </head> <body> <h1>Nadpis</h1> <p>První odstavec</p> <p>Druhý odstavec... <ul> <li>1. položka seznamu</li> <li>2. položka seznamu</li> </ul> <span>...text s odlišnými vlastnostmi</span> </p> </body> Tagy pro EPUB 2 Zde je přehled základních

CSS vlastnosti pro EPUB2

Pokud jste již pochopili  Základní principy CSS , pojďme projít jednotlivé prvky, které můžeme v CSS nastavit. Poznámka: strany prvků U některých prvků (rámečka, okraje) je možné zapsat rozdílné hodnoty pro jednotlivé strany tím, že napíšou za sebe - odělené mezerou. Strany se zapisují v pořadí po směru hodinových ručiček: horní, pravý, spodní, levý . Rozměry Pro zadání rozměrů slouží zápisy widht a height . U obojího lze zadat i minimální či maximální rozměr. Hodnotou je číslo s jednotkou. jednotlivé zápisy vlastností pro rozměr jsou: width (šířka), min-width (minimální šířka), max-width (maximální šířka), height (výška), min-height (minimální výška), max-height (maximální výška) číslo s jednotkou Rámečky Vlastnosti rámečků lze zadat pomoví border (všechny vlastnosti najednou), nebo pomocí jednotlivých vlastností border-width, border-style,border-color . border Jednotlivé vlastnosti se oddělují mezerou, taktéž lze naráz mezerou oddělit vlastnosti pro jednotlivé stra