Přeskočit na hlavní obsah

Formáty e-knih

Jak jsem psal v článku o historii e-knih, po původní roztříštěnosti, vykrystalovaly určité standardy pro distribuci a čtení e-knih. Když se podíváte na e-shopy, většina knih je současně ke stažení ve formátech EPUB, MOBI a PDF (níže zmíním však i další).

EPUB

EPUB je jednoznačně nejrozšířenější e-knižní formát. Jedná se o otevřený formát vytvořen sdružením International Digital Publishing Forum (sdružuje přes 300 subjektů od vydavatelů po výrobce - http://idpf.org/). Je založen na jazyku XHML a jeho čtení podporují prakticky všechny čtecí zařízení a aplikace, s výjimkou Amazon Kindle.

MOBI

Formát MOBI Je založen na standardu Open eBook a XHTML vyvinutý a prosazovaný společností Amazon. Právě díky firmě Amazon a rozšíření jejich čteček značky Kindle je MOBI druhým standardem, ve kterém vydavatelé distribují své e-knihy. Formát MOBI v omezené míře podporují i některá jiná zařízení.

PDF

Na rozdíl od výše uvedených formátů, není PDF vyvinuto speciálně pro e-knihy, z čehož plyne jeho základní nevýhoda a to uživatelsky nepřizpůsobitelného vzhledu.

Tento formát uvedla na trh společnost Adobe a jeho hlavní předností je praktická nezávislost na platformě. Původním určením formátu PDF bylo uchovávání souborů pro tisk, u nichž bylo důležité zachovávat podobu stránek přesně takovou, jak ji navrhl tvůrce dokumentu. A to je právě vlastnost, která jde proti pohodlí čtení e-knih - čtenář si na svém zařízení nemůže přizpůsobit vzhled, jsou časté problémy se zalamováním řádků podle velikosti displeje a čtení těchto souborů je nepohodlné a mnohdy obtížné.

Přestože se snaží vydavatelé čtenářům ulehčit čtení vytvářením menších formátů (označováno též PDF pro čtečky), zájem o e-knihy v PDF klesá a je záležitostí spíše čtenářů, kteří nevlastní žádné čtecí zařízení pro standardizované formáty e-knih. Pro některé knihy (odborné s větším množství poznámek, diagramů, obrázků, vzorců) však může být jediným formátem, kde si kniha zachová určitou přehlednost.

Díky snadné tvorbě a lenosti tvůrců přežívá PDF také díky neoficiálním distribucím - právě pdf je častým formátem e-knih, které používají autoři různých produktů jako "dárek zdarma" výměnou za kontakt, na který následně útočí nabídkami svých služeb.

EBOOK2

Jde o jakýsi hybrid mezi soubory EPUB a PDF. Formát vyvinula firma Apple a používá jej ve svých aplikacích iBooks na Mac a iPad. Vzhledem k tomu, že se s tímto formátem jinde nesetkáte, je jeho rozšíření ve hvězdách. Síla firmy Apple je však nesporná, což už v minulosti několikrát dokázala.

DOC, TXT, HTML a další

Ač pod definici e-knihy spadají i další formáty a čtecí zařízení je často podporují, nejedná se o standardizované řešení a jejich tvorba se týká spíše neoficiálních kanálů. Různé formáty nesou i určitá omezení pro vkládání multimediálních souborů a formátování obsahu.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak číst e-knihy

Už jsme si probrali, co je e-kniha, jaké mohou být formáty i jaké jsou  výhody elektronického čtení . V tomto textu projdeme možnosti čtení e-knih. Čtečka Čtečka je specializované zařízení pro čtení e-knih. Největší rozmach čteček byl současně s techlogií e-ink (též e-papír, digitální inkoust). Díky této technologii je čtení e-knih velmi podobné čtení knihám papírovým. Ač je čtečka díky e-ink většinou s černobílým displejem, má v porovnání oproti tabletům určité čtenářské výhody - malá hmotnost, dlouhá výdrž baterie i lepší čitelnost na slunci. Pro náročnější čtenáře je čtečka nadále ideální variantou. Na světovém trhu jsou však tyto zařízení na pomalém ústupu - přesto, že se vyvíjí nové modely s dalšími funkcemi, nemají uživatelé tendenci své zařízení často obnovovat. I přes dotykový displej, wi-fi, internetový prohlížeč, hry a další funkce, stále jde o zařízení specializované a mnoho čtenářů dává dnes přednost zařízením multifunkčním. Tablet, mobil Právě rozvoj tabletů a chytrých tel

Vydání e-knihy nakladatelem

Pokud jako autor máte rukopis, který byste rád vydal, máte několik možností. Rozhodnutí, kterou cestou se vydat závisí na tom, jaký jsem sám obchodník, kolik knih plánujete prodat a dalších faktorech. V tomto článku si povíme o možnosti vydání přes nakladatele. Poznámka: rukopis Slovem "rukopis" se v souvislosti s nakladatelskou praxí označuje text odevzdaný nakladateli za účelem přípravy publikace. V minulosti byl psán ručně nebo na psacím stroji a odtud pramení toto označení, ač v současnosti je standardně dodáván ve formě textového souboru. S rozvojem e-knih se autorům ulehčují prakticky všechny možné cesty, jelikož náklady oproti tištěným knihám jsou menší a tedy s vydáním se méně riskuje. Na druhou stanu snáze kniha zapadne v množství vydaných knih. Níže trochu nastíním některé možné cesty, jak dostat knihu "do světa". Výhody spolupráce s nakladatelstvím Autor chce hlavně psát a okolní činnosti jsou pro něj často zdržující a zatěžující. To je hlavní dů

Základní principy CSS

V článku  Základní struktura XHTML jsem se již o CSS zmínil. Je jedno kolik CSS souborů v e-knize bude, jejich umístění však bude vždy ve složce Styles . V jednotlivých souborech XHTML se na použité styly musíte odkázat. Provázání se soubory stylů (.css) je vždy zapsáno v hlavičce dokumentu mezi znaky <head> a </head>. Například tedy takto: <head> <link href="../Styles/tiraz.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <link href="../Styles/kniha.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> ... </head> Poznámka: zápis stylů do elementů V předchozí části věnované XHTML jsem zmínil, že je možné zapisovat styly přímo do elementů (bez nutnosti samostatného souboru *.css). K tomuto účelu slouží atribut style , do kterého je možné požadované vlastnosti zapsat. Například: <p style="text-align:center;color:#000000;"> text </p> V přílohách knihy je k té