Přeskočit na hlavní obsah

Formáty e-knih

Jak jsem psal v článku o historii e-knih, po původní roztříštěnosti, vykrystalovaly určité standardy pro distribuci a čtení e-knih. Když se podíváte na e-shopy, většina knih je současně ke stažení ve formátech EPUB, MOBI a PDF (níže zmíním však i další).

EPUB

EPUB je jednoznačně nejrozšířenější e-knižní formát. Jedná se o otevřený formát vytvořen sdružením International Digital Publishing Forum (sdružuje přes 300 subjektů od vydavatelů po výrobce - http://idpf.org/). Je založen na jazyku XHML a jeho čtení podporují prakticky všechny čtecí zařízení a aplikace, s výjimkou Amazon Kindle.

MOBI

Formát MOBI Je založen na standardu Open eBook a XHTML vyvinutý a prosazovaný společností Amazon. Právě díky firmě Amazon a rozšíření jejich čteček značky Kindle je MOBI druhým standardem, ve kterém vydavatelé distribují své e-knihy. Formát MOBI v omezené míře podporují i některá jiná zařízení.

PDF

Na rozdíl od výše uvedených formátů, není PDF vyvinuto speciálně pro e-knihy, z čehož plyne jeho základní nevýhoda a to uživatelsky nepřizpůsobitelného vzhledu.

Tento formát uvedla na trh společnost Adobe a jeho hlavní předností je praktická nezávislost na platformě. Původním určením formátu PDF bylo uchovávání souborů pro tisk, u nichž bylo důležité zachovávat podobu stránek přesně takovou, jak ji navrhl tvůrce dokumentu. A to je právě vlastnost, která jde proti pohodlí čtení e-knih - čtenář si na svém zařízení nemůže přizpůsobit vzhled, jsou časté problémy se zalamováním řádků podle velikosti displeje a čtení těchto souborů je nepohodlné a mnohdy obtížné.

Přestože se snaží vydavatelé čtenářům ulehčit čtení vytvářením menších formátů (označováno též PDF pro čtečky), zájem o e-knihy v PDF klesá a je záležitostí spíše čtenářů, kteří nevlastní žádné čtecí zařízení pro standardizované formáty e-knih. Pro některé knihy (odborné s větším množství poznámek, diagramů, obrázků, vzorců) však může být jediným formátem, kde si kniha zachová určitou přehlednost.

Díky snadné tvorbě a lenosti tvůrců přežívá PDF také díky neoficiálním distribucím - právě pdf je častým formátem e-knih, které používají autoři různých produktů jako "dárek zdarma" výměnou za kontakt, na který následně útočí nabídkami svých služeb.

EBOOK2

Jde o jakýsi hybrid mezi soubory EPUB a PDF. Formát vyvinula firma Apple a používá jej ve svých aplikacích iBooks na Mac a iPad. Vzhledem k tomu, že se s tímto formátem jinde nesetkáte, je jeho rozšíření ve hvězdách. Síla firmy Apple je však nesporná, což už v minulosti několikrát dokázala.

DOC, TXT, HTML a další

Ač pod definici e-knihy spadají i další formáty a čtecí zařízení je často podporují, nejedná se o standardizované řešení a jejich tvorba se týká spíše neoficiálních kanálů. Různé formáty nesou i určitá omezení pro vkládání multimediálních souborů a formátování obsahu.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak číst e-knihy

Už jsme si probrali, co je e-kniha, jaké mohou být formáty i jaké jsou  výhody elektronického čtení . V tomto textu projdeme možnosti čtení e-knih. Čtečka Čtečka je specializované zařízení pro čtení e-knih. Největší rozmach čteček byl současně s techlogií e-ink (též e-papír, digitální inkoust). Díky této technologii je čtení e-knih velmi podobné čtení knihám papírovým. Ač je čtečka díky e-ink většinou s černobílým displejem, má v porovnání oproti tabletům určité čtenářské výhody - malá hmotnost, dlouhá výdrž baterie i lepší čitelnost na slunci. Pro náročnější čtenáře je čtečka nadále ideální variantou. Na světovém trhu jsou však tyto zařízení na pomalém ústupu - přesto, že se vyvíjí nové modely s dalšími funkcemi, nemají uživatelé tendenci své zařízení často obnovovat. I přes dotykový displej, wi-fi, internetový prohlížeč, hry a další funkce, stále jde o zařízení specializované a mnoho čtenářů dává dnes přednost zařízením multifunkčním. Tablet, mobil Právě rozvoj tabletů a chytrých tel

Názvosloví XHTML

Základem souborů EPUB2 je jazyk XHTML. Jedná se o programovací jazyk, který vychází z jazyka HTML. Oba jazyky budou znát všichni, kteří se alespoň částečně zajímali o tvorbu webových stránek. Samotný název XHTML vychází z anglického extensible hypertext markup language , což lze přeložit jako "rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk". Pojďme si vysvětlit základní pojmy, které budeme v jazyku XHTML používat. Elementy Dokument XHTML se vytváří pomocí speciálních značek nazývaných elementy. Elementy se v textu vyznačují pomocí tzv. tagů (párové a nepárové). Tagy Určují typy elementů. Názvy tagů se zapisují mezi znaky < a > a každý tag musí být ukončen znakem /. Atributy Většina tagů může mít atributy - to jsou zápisy, které upřesňují jeho vlastnosti. Výše uvedené názvosloví ukáži na obecném příkladu zápisu: <tag atribut="hodnota">obsah</tag> Pro uvedené ukáži jeden konkrétní příklad zápisu elementu: <p align="left"

Výhody a nevýhody čtení e-knih

Ač e-knihy a klasické knihy nestojí proti sobě a každý čtenář si může lehce rozhodnout jakým stylem si konkrétní obsah přečte (mnohdy čtenáři své priority střídají), pokusím se zde udělat malý výčet výhod a nevýhod čtení e-knih. Výhody Šetří místo a nic neváží . Výhoda viditelná i pro naprosté laiky. Do čtečky se vejde několik stovek (i tisíců) e-knih a váha, kterou nosíte s sebou či vezete na dovolenou, je rovná pouze váze čtecího zařízení. Přizpůsobitelnost vzhledu . To je asi největší výhoda elektronického čtení. Čtenář si může měnit velikost i druh písma, kontrast, a u tabletů i pozadí, podsvícení či různé filtry. Noční čtení . To souvisí s nastavením podsvícení. Noční čtení (zejména u softwarových čteček s možností filtru modrého světla) je pohodlnější, méně zatěžující pro oči i na vedle spící osobu. Předčítání . Je možné používat software pro převod textu do mluvené podoby (spíše u aplikací). To oceníte zejména při řízení, žehlení a podobně. Viditelnost . Žádné problémy se špatno