Přeskočit na hlavní obsah

Formáty e-knih

Jak jsem psal v článku o historii e-knih, po původní roztříštěnosti, vykrystalovaly určité standardy pro distribuci a čtení e-knih. Když se podíváte na e-shopy, většina knih je současně ke stažení ve formátech EPUB, MOBI a PDF (níže zmíním však i další).

EPUB

EPUB je jednoznačně nejrozšířenější e-knižní formát. Jedná se o otevřený formát vytvořen sdružením International Digital Publishing Forum (sdružuje přes 300 subjektů od vydavatelů po výrobce - http://idpf.org/). Je založen na jazyku XHML a jeho čtení podporují prakticky všechny čtecí zařízení a aplikace, s výjimkou Amazon Kindle.

MOBI

Formát MOBI Je založen na standardu Open eBook a XHTML vyvinutý a prosazovaný společností Amazon. Právě díky firmě Amazon a rozšíření jejich čteček značky Kindle je MOBI druhým standardem, ve kterém vydavatelé distribují své e-knihy. Formát MOBI v omezené míře podporují i některá jiná zařízení.

PDF

Na rozdíl od výše uvedených formátů, není PDF vyvinuto speciálně pro e-knihy, z čehož plyne jeho základní nevýhoda a to uživatelsky nepřizpůsobitelného vzhledu.

Tento formát uvedla na trh společnost Adobe a jeho hlavní předností je praktická nezávislost na platformě. Původním určením formátu PDF bylo uchovávání souborů pro tisk, u nichž bylo důležité zachovávat podobu stránek přesně takovou, jak ji navrhl tvůrce dokumentu. A to je právě vlastnost, která jde proti pohodlí čtení e-knih - čtenář si na svém zařízení nemůže přizpůsobit vzhled, jsou časté problémy se zalamováním řádků podle velikosti displeje a čtení těchto souborů je nepohodlné a mnohdy obtížné.

Přestože se snaží vydavatelé čtenářům ulehčit čtení vytvářením menších formátů (označováno též PDF pro čtečky), zájem o e-knihy v PDF klesá a je záležitostí spíše čtenářů, kteří nevlastní žádné čtecí zařízení pro standardizované formáty e-knih. Pro některé knihy (odborné s větším množství poznámek, diagramů, obrázků, vzorců) však může být jediným formátem, kde si kniha zachová určitou přehlednost.

Díky snadné tvorbě a lenosti tvůrců přežívá PDF také díky neoficiálním distribucím - právě pdf je častým formátem e-knih, které používají autoři různých produktů jako "dárek zdarma" výměnou za kontakt, na který následně útočí nabídkami svých služeb.

EBOOK2

Jde o jakýsi hybrid mezi soubory EPUB a PDF. Formát vyvinula firma Apple a používá jej ve svých aplikacích iBooks na Mac a iPad. Vzhledem k tomu, že se s tímto formátem jinde nesetkáte, je jeho rozšíření ve hvězdách. Síla firmy Apple je však nesporná, což už v minulosti několikrát dokázala.

DOC, TXT, HTML a další

Ač pod definici e-knihy spadají i další formáty a čtecí zařízení je často podporují, nejedná se o standardizované řešení a jejich tvorba se týká spíše neoficiálních kanálů. Různé formáty nesou i určitá omezení pro vkládání multimediálních souborů a formátování obsahu.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Výhody a nevýhody čtení e-knih

Ač e-knihy a klasické knihy nestojí proti sobě a každý čtenář si může lehce rozhodnout jakým stylem si konkrétní obsah přečte (mnohdy čtenáři své priority střídají), pokusím se zde udělat malý výčet výhod a nevýhod čtení e-knih. Výhody Šetří místo a nic neváží . Výhoda viditelná i pro naprosté laiky. Do čtečky se vejde několik stovek (i tisíců) e-knih a váha, kterou nosíte s sebou či vezete na dovolenou, je rovná pouze váze čtecího zařízení. Přizpůsobitelnost vzhledu . To je asi největší výhoda elektronického čtení. Čtenář si může měnit velikost i druh písma, kontrast, a u tabletů i pozadí, podsvícení či různé filtry. Noční čtení . To souvisí s nastavením podsvícení. Noční čtení (zejména u softwarových čteček s možností filtru modrého světla) je pohodlnější, méně zatěžující pro oči i na vedle spící osobu. Předčítání . Je možné používat software pro převod textu do mluvené podoby (spíše u aplikací). To oceníte zejména při řízení, žehlení a podobně. Viditelnost . Žádné problémy se špatno

CSS vlastnosti pro EPUB2

Pokud jste již pochopili  Základní principy CSS , pojďme projít jednotlivé prvky, které můžeme v CSS nastavit. Poznámka: strany prvků U některých prvků (rámečka, okraje) je možné zapsat rozdílné hodnoty pro jednotlivé strany tím, že napíšou za sebe - odělené mezerou. Strany se zapisují v pořadí po směru hodinových ručiček: horní, pravý, spodní, levý . Rozměry Pro zadání rozměrů slouží zápisy widht a height . U obojího lze zadat i minimální či maximální rozměr. Hodnotou je číslo s jednotkou. jednotlivé zápisy vlastností pro rozměr jsou: width (šířka), min-width (minimální šířka), max-width (maximální šířka), height (výška), min-height (minimální výška), max-height (maximální výška) číslo s jednotkou Rámečky Vlastnosti rámečků lze zadat pomoví border (všechny vlastnosti najednou), nebo pomocí jednotlivých vlastností border-width, border-style,border-color . border Jednotlivé vlastnosti se oddělují mezerou, taktéž lze naráz mezerou oddělit vlastnosti pro jednotlivé stra

O formátu EPUB

Formát EPUB je v současné době nejrozšířenější a nejpodporovanější formát pro e-knihy, proto mu budu věnovat nejvíce prostoru. EPUB (Electronic PUBlication) otevřený formát vytvořený speciálně pro e-knihy podle standardu organizace International Digital Publishing Forum ( IDPF ). Přípona souboru je .epub a ve skutečnosti se jedná o přejmenovaný soubor .zip se specifickou adresářovou a souborovou strukturou. EPUB využívá jazy XHTML včetně stylování a vkládání multimediálních souborů. Verze formátu EPUB: EOB (Open eBook) - 1999 EPUB 2 - 2007 EPUB 2.0.1 - 2010 EPUB 3 - 2011 EPUB 3.0.1 - 2014 EPUB 3.1 - 2017 Základní struktura Soubor EPUB "sbaluje" několik souborů uložených ve složkách jako formát *.zip. Základní struktura sbalených souborů pak pro EPUB 2 vypadá takto: Pojďme si nyní uvedený strom projít trochu podrobněji. Soubor minitype Jedná se malý soubor v kořenovém adresáři. Soubor obsahuje jediný řádek v tomto tvaru: application/epub+zip Adresář META-INF V tomto adresáři j