Přeskočit na hlavní obsah

Základní principy CSS

V článku Základní struktura XHTML jsem se již o CSS zmínil. Je jedno kolik CSS souborů v e-knize bude, jejich umístění však bude vždy ve složce Styles. V jednotlivých souborech XHTML se na použité styly musíte odkázat. Provázání se soubory stylů (.css) je vždy zapsáno v hlavičce dokumentu mezi znaky <head> a </head>. Například tedy takto:

<head>
<link href="../Styles/tiraz.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="../Styles/kniha.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
...
</head>

Poznámka: zápis stylů do elementů

V předchozí části věnované XHTML jsem zmínil, že je možné zapisovat styly přímo do elementů (bez nutnosti samostatného souboru *.css). K tomuto účelu slouží atribut style, do kterého je možné požadované vlastnosti zapsat. Například:

<p style="text-align:center;color:#000000;"> text </p>

V přílohách knihy je k této možnosti věnován jeden příklad. Dále se však tomuto zápisu nevěnuji, jelikož řešení se samostatným soubory považuji pohodlnější a přehlednější a to vzhledem i k jednoduším úpravám.

Dědičnost

V zápisu CSS fungují často dědičné sklony - tzn.dceřiné elementy přebírají vlastnosti rodičovského elementu. Odstavec, který je součástí tabulky, dědí její vlastnosti. Zmíněná tabulka zase dědí vlastnosti nadřazeného elementu (např. <body>).

Syntaxe

CSS není přímo součástí XHTML, a má tedy jiná pravidla zápisu. Zpravdidla se skládá ze dvou částí - popis vlastnosti a následně její hodnota. v popisu nesmí být mezera, za popisem následuje dvojtečka, mezera a popis vlastnosti (i více údají oddělených mezerami) a tento zápis vlastnosti je ukonček středníkem. ještě doplním, že v CSS se mezi číslem a značkou jednotky nedělá mezera. V definici je obvykle i více definovaných vlastností. Vše se píše do složených závorek { }. Tak například:

h1 {
font-size: 14pt
margin: 2pt 1pt 3pt 2pt;
color: green;
}

Tak tento zápis pro hlavní nadpisy <h1> způsobí, že písmo nadpisu bude velikosti 14 typografických bodů, šířku vnějších okrajů bude 2, 1, 3, 4 (horní, pravý, spodní, levý) typografických bodů a nadpis bude mít zelenou barvu (#008000).

Kolize

Mmůže stát, že si zápisy stylů "protiřečí". Při kolizi se zobrazení řídí podle následujících pravidel. Předsnot mají:

  1. vlastnosti definované přímým zápisem do elementů
  2. vlastnosti přiřazené k danému elementu (před dědičnými vlatnostmi)
  3. vlastnosti specifičtější (např. p.trida má přednost před .trida
  4. vlastnosti později zapsané

Definice

Selektor typu - X {…}

Tento selektor se aplikuje na všechny elementy zadaného typu (<p>, <table>, <h1>,...). Například zápis

p {
text-align: justify;
text-indent: 1em;
}

se uplatní u všech elementů <p> v celé knize.

Selektor třídy - .jmeno_tridy {…}

Takto definovaný styl se uplatní na všechny elementy definované jménem třídy (class) bez ohledu na jejich typ. Zápis třídy k elementu se zadává zápisem class="jmeno_tridy". Například zápis

.ramecek {
border: 1px solid black;
}

se uplatní u libovolného elementu (nadpis, tabulka, odstavec,...), který má zápis class="ramecek".

Selektor ID - X#jmeno {…}

Další možností je zadání ID. Styl se pak použije pouze u prvku, jehož identifikace (id) odpovídá názvu stylu. Například zápis

p#kurziva {
font-style: italic;
}

se uplatní na všechny elementy, které mají zápis id="kurziva". Narozdíl od tříd lze identifikátor v dokumentu použít pouze jednou.

Kombinace

Vše uvedené je možné různě kombinovat. K elementům vybraného typu je možné přiřadit libovolný počet tříd i ID. Styl se pak uplatní na takové elementy, které odpovídají zápisu. V XHTML zápisu mohou být prvky zapsáno například takto

<h1 class="tucne">nadpis</h1>
<p>text odstavce</p>
<p class="tucne">odstavec tučným písmem
<span class="tucne" id="podtrzeno">
tučné a pdtržené písmo </span></p>

a v souboru css mohou být styly zapsány

p {text-align: justify; text-indent: 1em;}
.tucne {font-weight: bold;}
.tucne#podtrzeno {text-decoration: underline;}


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Výhody a nevýhody čtení e-knih

Ač e-knihy a klasické knihy nestojí proti sobě a každý čtenář si může lehce rozhodnout jakým stylem si konkrétní obsah přečte (mnohdy čtenáři své priority střídají), pokusím se zde udělat malý výčet výhod a nevýhod čtení e-knih. Výhody Šetří místo a nic neváží . Výhoda viditelná i pro naprosté laiky. Do čtečky se vejde několik stovek (i tisíců) e-knih a váha, kterou nosíte s sebou či vezete na dovolenou, je rovná pouze váze čtecího zařízení. Přizpůsobitelnost vzhledu . To je asi největší výhoda elektronického čtení. Čtenář si může měnit velikost i druh písma, kontrast, a u tabletů i pozadí, podsvícení či různé filtry. Noční čtení . To souvisí s nastavením podsvícení. Noční čtení (zejména u softwarových čteček s možností filtru modrého světla) je pohodlnější, méně zatěžující pro oči i na vedle spící osobu. Předčítání . Je možné používat software pro převod textu do mluvené podoby (spíše u aplikací). To oceníte zejména při řízení, žehlení a podobně. Viditelnost . Žádné problémy se špatno

CSS vlastnosti pro EPUB2

Pokud jste již pochopili  Základní principy CSS , pojďme projít jednotlivé prvky, které můžeme v CSS nastavit. Poznámka: strany prvků U některých prvků (rámečka, okraje) je možné zapsat rozdílné hodnoty pro jednotlivé strany tím, že napíšou za sebe - odělené mezerou. Strany se zapisují v pořadí po směru hodinových ručiček: horní, pravý, spodní, levý . Rozměry Pro zadání rozměrů slouží zápisy widht a height . U obojího lze zadat i minimální či maximální rozměr. Hodnotou je číslo s jednotkou. jednotlivé zápisy vlastností pro rozměr jsou: width (šířka), min-width (minimální šířka), max-width (maximální šířka), height (výška), min-height (minimální výška), max-height (maximální výška) číslo s jednotkou Rámečky Vlastnosti rámečků lze zadat pomoví border (všechny vlastnosti najednou), nebo pomocí jednotlivých vlastností border-width, border-style,border-color . border Jednotlivé vlastnosti se oddělují mezerou, taktéž lze naráz mezerou oddělit vlastnosti pro jednotlivé stra

O formátu EPUB

Formát EPUB je v současné době nejrozšířenější a nejpodporovanější formát pro e-knihy, proto mu budu věnovat nejvíce prostoru. EPUB (Electronic PUBlication) otevřený formát vytvořený speciálně pro e-knihy podle standardu organizace International Digital Publishing Forum ( IDPF ). Přípona souboru je .epub a ve skutečnosti se jedná o přejmenovaný soubor .zip se specifickou adresářovou a souborovou strukturou. EPUB využívá jazy XHTML včetně stylování a vkládání multimediálních souborů. Verze formátu EPUB: EOB (Open eBook) - 1999 EPUB 2 - 2007 EPUB 2.0.1 - 2010 EPUB 3 - 2011 EPUB 3.0.1 - 2014 EPUB 3.1 - 2017 Základní struktura Soubor EPUB "sbaluje" několik souborů uložených ve složkách jako formát *.zip. Základní struktura sbalených souborů pak pro EPUB 2 vypadá takto: Pojďme si nyní uvedený strom projít trochu podrobněji. Soubor minitype Jedná se malý soubor v kořenovém adresáři. Soubor obsahuje jediný řádek v tomto tvaru: application/epub+zip Adresář META-INF V tomto adresáři j