Přeskočit na hlavní obsah

Slovník pojmů

Pojmy podle abecedy

Atribut

 • Část zápisu zdrojového kódu XHTML - upřesňuje vlastnosti jednotlivých tagů. 

Autor

 • Majitel autorských práv díla. Více v článku Autorský zákon.

CSS

 • Z anglického Cascading Style Sheets (kaskádové styly). Jde o jazyk pro popis způsobu zobrazení elementů z jazyka napsaných v XHTML (a dalších). Více o CSS v článcích Základní principy CSS.

Čtečka

DOC

DOCX

DPH

 • Daň z přidané hodnoty. Kniha a e-kniha mají rozdílné zařazení sazby DPH

DRM

E-book

 • Anglický výraz pro e-knihu (viz e-kniha)

E-ink

 • Též elektronický papír, či elektronický inkoust (e-ink). Jde o speciální technologii displeje, která působí jako inkoustový tisk. Používá se hojně u čteček e-knih.
 • Více o technologii v článku Co je e-papír.

E-kniha

 • Různé souborové formáty, které tvoří digitální ekvivalent tištěné knihy. Soubory jsou většinou určené pro čtení na speciálních zařízeních (čtečky), aplikacích či na PC. 

E-papír

 • Viz e-ink

EBOOK2

Elektronická kniha

 • Viz E-kniha

Elektronický inkoust (papír)

 • Viz e-papír.

Elementy

Entity

 • Kódy pro zápisy speciálních znaků (např. ©, §, Ø). Více v článku Názvosloví XHTML

EPUB

Chytrý telefon

 • Viz Mobil

IDPF

 • Viz International Digital Publishing Forum.

International Digital Publishing Forum

 • Sdružení určující standard formátu EPUB (viz článek formáty e-knih).
 • Více informací na oficiálním webu organizace: idpf.org

ISBN

 • Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number). Číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. Více v článku Směrnice pro ISBN.

Kaskádové styly

 • Viz CSS.

Konverze e-knihy

 • Převod mezi různými formáty e-knihy. O možných formátech je psáno v článku formáty e-knih.

Legislativa

 • Viz Zákony.

LCD

 • Typ displejů používaný např. v mobilech a tabletech.

Licence

 • Poskytnutí práva užití dílo autorem. Může být výhradní nebo nevýhradní. Více v článku Autorský zákon.

MOBI

Mobil

 • Též mobilní telefon, v našem případě též chytrý telefon (ostatní nemají s e-knihami souvislost). Chytré telefony (mobily) s operačním systémem je možné využívat stejně jako tablet pro čtení e-knih.
 • Více v článku Jak číst e-knihy.

Nakladatelství

 • Fyzická nebo právnická osoba odpovědná za uvedení neperiodické publikace na trh.

Ochrana e-knih

 • Viz Zabezpečení e-knih.

PDF

Pirátství (softwarové)

 • Jednou z forem počítačové kriminality a jejím důsledkem je porušování práv k duševnímu vlastnictví. Spádá sem veškeré nelegální kopírování, distribuci i vlastní používání autorsky chráněného softwaru, filmů, hudby nebo elektronických knih bez povolení jejich vlastníka.

Rodina písem

Je navržená jako ucelený soubor písem, které vychází z rozměru jedné písmové osnovy. Viz Základy typografie.

Rukopis

Text odevzdaný nakladateli za účelem přípravy publikace. V minulosti byl psán ručně a odtud pramení toto označení, ač v současnosti je standardně dodáván ve formě textového souboru..

Řez písma

Kresebná varianta základního typu písma. Viz Základy typografie.

Smartphone

 • Viz Mobil.

Sociální DRM

Tablet

Malý přenosný počítač s dotykovou obrazovkou, která se používá jako hlavní způsob ovládání. Pomocí aplikací je možné využití pro čtení e-knih. Viz Jak číst e-knihy.

Tag

 • Část zápisu zdrojového kódu XHTML - značí typ elementu. Více v článku Názvosloví XHTML

Typografie

Umělecko-technický obor, který se zabývá písmem. Úvodu do typografie v souvislosti s tvorbou e-knihy se věnuje kapitola Základy typografie.

Vydavatelství

Fyzická či právnická osoba odpovědná za přípravu neperiodické či periodické publikace k vydání. Viz Nakladatel vs. vydavatel.

Zabezpečení e-knih

 • Obrana nakladatelů a prodejců proti pirátským kopiím. V současnosti se používá sociální ochrana nebo tzv. tvrdá ochrana (např. Adobe DRM). 
 • Více v článku Zabezpečení e-knih.

Zákony

 • Obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem. E-knih se týkají zákony popsané v článku Zákony o e-knihách.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak číst e-knihy

Už jsme si probrali, co je e-kniha, jaké mohou být formáty i jaké jsou  výhody elektronického čtení . V tomto textu projdeme možnosti čtení e-knih. Čtečka Čtečka je specializované zařízení pro čtení e-knih. Největší rozmach čteček byl současně s techlogií e-ink (též e-papír, digitální inkoust). Díky této technologii je čtení e-knih velmi podobné čtení knihám papírovým. Ač je čtečka díky e-ink většinou s černobílým displejem, má v porovnání oproti tabletům určité čtenářské výhody - malá hmotnost, dlouhá výdrž baterie i lepší čitelnost na slunci. Pro náročnější čtenáře je čtečka nadále ideální variantou. Na světovém trhu jsou však tyto zařízení na pomalém ústupu - přesto, že se vyvíjí nové modely s dalšími funkcemi, nemají uživatelé tendenci své zařízení často obnovovat. I přes dotykový displej, wi-fi, internetový prohlížeč, hry a další funkce, stále jde o zařízení specializované a mnoho čtenářů dává dnes přednost zařízením multifunkčním. Tablet, mobil Právě rozvoj tabletů a chytrých tel

Vydání e-knihy nakladatelem

Pokud jako autor máte rukopis, který byste rád vydal, máte několik možností. Rozhodnutí, kterou cestou se vydat závisí na tom, jaký jsem sám obchodník, kolik knih plánujete prodat a dalších faktorech. V tomto článku si povíme o možnosti vydání přes nakladatele. Poznámka: rukopis Slovem "rukopis" se v souvislosti s nakladatelskou praxí označuje text odevzdaný nakladateli za účelem přípravy publikace. V minulosti byl psán ručně nebo na psacím stroji a odtud pramení toto označení, ač v současnosti je standardně dodáván ve formě textového souboru. S rozvojem e-knih se autorům ulehčují prakticky všechny možné cesty, jelikož náklady oproti tištěným knihám jsou menší a tedy s vydáním se méně riskuje. Na druhou stanu snáze kniha zapadne v množství vydaných knih. Níže trochu nastíním některé možné cesty, jak dostat knihu "do světa". Výhody spolupráce s nakladatelstvím Autor chce hlavně psát a okolní činnosti jsou pro něj často zdržující a zatěžující. To je hlavní dů

Formáty e-knih

Jak jsem psal v článku o historii e-knih , po původní roztříštěnosti, vykrystalovaly určité standardy pro distribuci a čtení e-knih. Když se podíváte na e-shopy, většina knih je současně ke stažení ve formátech EPUB, MOBI a PDF (níže zmíním však i další). EPUB EPUB je jednoznačně nejrozšířenější e-knižní formát. Jedná se o otevřený formát vytvořen sdružením International Digital Publishing Forum (sdružuje přes 300 subjektů od vydavatelů po výrobce - http://idpf.org/ ). Je založen na jazyku XHML a jeho čtení podporují prakticky všechny čtecí zařízení a aplikace, s výjimkou Amazon Kindle. MOBI Formát MOBI Je založen na standardu Open eBook a XHTML vyvinutý a prosazovaný společností Amazon. Právě díky firmě Amazon a rozšíření jejich čteček značky Kindle je MOBI druhým standardem, ve kterém vydavatelé distribují své e-knihy. Formát MOBI v omezené míře podporují i některá jiná zařízení. PDF Na rozdíl od výše uvedených formátů, není PDF vyvinuto speciálně pro e-knihy, z čehož plyne jeho zákl