Přeskočit na hlavní obsah

Slovník pojmů

Pojmy podle abecedy

Atribut

 • Část zápisu zdrojového kódu XHTML - upřesňuje vlastnosti jednotlivých tagů. 

Autor

 • Majitel autorských práv díla. Více v článku Autorský zákon.

CSS

 • Z anglického Cascading Style Sheets (kaskádové styly). Jde o jazyk pro popis způsobu zobrazení elementů z jazyka napsaných v XHTML (a dalších). Více o CSS v článcích Základní principy CSS.

Čtečka

DOC

DOCX

DPH

 • Daň z přidané hodnoty. Kniha a e-kniha mají rozdílné zařazení sazby DPH

DRM

E-book

 • Anglický výraz pro e-knihu (viz e-kniha)

E-ink

 • Též elektronický papír, či elektronický inkoust (e-ink). Jde o speciální technologii displeje, která působí jako inkoustový tisk. Používá se hojně u čteček e-knih.
 • Více o technologii v článku Co je e-papír.

E-kniha

 • Různé souborové formáty, které tvoří digitální ekvivalent tištěné knihy. Soubory jsou většinou určené pro čtení na speciálních zařízeních (čtečky), aplikacích či na PC. 

E-papír

 • Viz e-ink

EBOOK2

Elektronická kniha

 • Viz E-kniha

Elektronický inkoust (papír)

 • Viz e-papír.

Elementy

Entity

 • Kódy pro zápisy speciálních znaků (např. ©, §, Ø). Více v článku Názvosloví XHTML

EPUB

Chytrý telefon

 • Viz Mobil

IDPF

 • Viz International Digital Publishing Forum.

International Digital Publishing Forum

 • Sdružení určující standard formátu EPUB (viz článek formáty e-knih).
 • Více informací na oficiálním webu organizace: idpf.org

ISBN

 • Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number). Číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. Více v článku Směrnice pro ISBN.

Kaskádové styly

 • Viz CSS.

Konverze e-knihy

 • Převod mezi různými formáty e-knihy. O možných formátech je psáno v článku formáty e-knih.

Legislativa

 • Viz Zákony.

LCD

 • Typ displejů používaný např. v mobilech a tabletech.

Licence

 • Poskytnutí práva užití dílo autorem. Může být výhradní nebo nevýhradní. Více v článku Autorský zákon.

MOBI

Mobil

 • Též mobilní telefon, v našem případě též chytrý telefon (ostatní nemají s e-knihami souvislost). Chytré telefony (mobily) s operačním systémem je možné využívat stejně jako tablet pro čtení e-knih.
 • Více v článku Jak číst e-knihy.

Nakladatelství

 • Fyzická nebo právnická osoba odpovědná za uvedení neperiodické publikace na trh.

Ochrana e-knih

 • Viz Zabezpečení e-knih.

PDF

Pirátství (softwarové)

 • Jednou z forem počítačové kriminality a jejím důsledkem je porušování práv k duševnímu vlastnictví. Spádá sem veškeré nelegální kopírování, distribuci i vlastní používání autorsky chráněného softwaru, filmů, hudby nebo elektronických knih bez povolení jejich vlastníka.

Rodina písem

Je navržená jako ucelený soubor písem, které vychází z rozměru jedné písmové osnovy. Viz Základy typografie.

Rukopis

Text odevzdaný nakladateli za účelem přípravy publikace. V minulosti byl psán ručně a odtud pramení toto označení, ač v současnosti je standardně dodáván ve formě textového souboru..

Řez písma

Kresebná varianta základního typu písma. Viz Základy typografie.

Smartphone

 • Viz Mobil.

Sociální DRM

Tablet

Malý přenosný počítač s dotykovou obrazovkou, která se používá jako hlavní způsob ovládání. Pomocí aplikací je možné využití pro čtení e-knih. Viz Jak číst e-knihy.

Tag

 • Část zápisu zdrojového kódu XHTML - značí typ elementu. Více v článku Názvosloví XHTML

Typografie

Umělecko-technický obor, který se zabývá písmem. Úvodu do typografie v souvislosti s tvorbou e-knihy se věnuje kapitola Základy typografie.

Vydavatelství

Fyzická či právnická osoba odpovědná za přípravu neperiodické či periodické publikace k vydání. Viz Nakladatel vs. vydavatel.

Zabezpečení e-knih

 • Obrana nakladatelů a prodejců proti pirátským kopiím. V současnosti se používá sociální ochrana nebo tzv. tvrdá ochrana (např. Adobe DRM). 
 • Více v článku Zabezpečení e-knih.

Zákony

 • Obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem. E-knih se týkají zákony popsané v článku Zákony o e-knihách.

Komentáře

 1. Using our experience as on line casino sellers and seasoned gamers, we evaluation and rate on-line casinos for gamers. To get your Welcome Bonus andFree Spins Offers, make your actual money deposit through one of many available on line casino banking strategies on the cashier. Use your credit score or debit 카지노사이트 card, an eWallet service or through financial institution transfer and follow the directions.

  OdpovědětVymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak číst e-knihy

Už jsme si probrali, co je e-kniha, jaké mohou být formáty i jaké jsou  výhody elektronického čtení . V tomto textu projdeme možnosti čtení e-knih. Čtečka Čtečka je specializované zařízení pro čtení e-knih. Největší rozmach čteček byl současně s techlogií e-ink (též e-papír, digitální inkoust). Díky této technologii je čtení e-knih velmi podobné čtení knihám papírovým. Ač je čtečka díky e-ink většinou s černobílým displejem, má v porovnání oproti tabletům určité čtenářské výhody - malá hmotnost, dlouhá výdrž baterie i lepší čitelnost na slunci. Pro náročnější čtenáře je čtečka nadále ideální variantou. Na světovém trhu jsou však tyto zařízení na pomalém ústupu - přesto, že se vyvíjí nové modely s dalšími funkcemi, nemají uživatelé tendenci své zařízení často obnovovat. I přes dotykový displej, wi-fi, internetový prohlížeč, hry a další funkce, stále jde o zařízení specializované a mnoho čtenářů dává dnes přednost zařízením multifunkčním. Tablet, mobil Právě rozvoj tabletů a chytrých tel

Názvosloví XHTML

Základem souborů EPUB2 je jazyk XHTML. Jedná se o programovací jazyk, který vychází z jazyka HTML. Oba jazyky budou znát všichni, kteří se alespoň částečně zajímali o tvorbu webových stránek. Samotný název XHTML vychází z anglického extensible hypertext markup language , což lze přeložit jako "rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk". Pojďme si vysvětlit základní pojmy, které budeme v jazyku XHTML používat. Elementy Dokument XHTML se vytváří pomocí speciálních značek nazývaných elementy. Elementy se v textu vyznačují pomocí tzv. tagů (párové a nepárové). Tagy Určují typy elementů. Názvy tagů se zapisují mezi znaky < a > a každý tag musí být ukončen znakem /. Atributy Většina tagů může mít atributy - to jsou zápisy, které upřesňují jeho vlastnosti. Výše uvedené názvosloví ukáži na obecném příkladu zápisu: <tag atribut="hodnota">obsah</tag> Pro uvedené ukáži jeden konkrétní příklad zápisu elementu: <p align="left"

Výhody a nevýhody čtení e-knih

Ač e-knihy a klasické knihy nestojí proti sobě a každý čtenář si může lehce rozhodnout jakým stylem si konkrétní obsah přečte (mnohdy čtenáři své priority střídají), pokusím se zde udělat malý výčet výhod a nevýhod čtení e-knih. Výhody Šetří místo a nic neváží . Výhoda viditelná i pro naprosté laiky. Do čtečky se vejde několik stovek (i tisíců) e-knih a váha, kterou nosíte s sebou či vezete na dovolenou, je rovná pouze váze čtecího zařízení. Přizpůsobitelnost vzhledu . To je asi největší výhoda elektronického čtení. Čtenář si může měnit velikost i druh písma, kontrast, a u tabletů i pozadí, podsvícení či různé filtry. Noční čtení . To souvisí s nastavením podsvícení. Noční čtení (zejména u softwarových čteček s možností filtru modrého světla) je pohodlnější, méně zatěžující pro oči i na vedle spící osobu. Předčítání . Je možné používat software pro převod textu do mluvené podoby (spíše u aplikací). To oceníte zejména při řízení, žehlení a podobně. Viditelnost . Žádné problémy se špatno